čeština

deutsch

english

 

Překlady a tlumočení | NORECO KONSE s.r.o.

NORECO KONSE s.r.o.

español

français

italiano

russian
  
PŘEKLADY - TLUMOČENÍ - TRANSLATIONS - INTERPRETINGS - ÜBERSETZER - DOLMETSCHER
O NAŠÍ FIRMĚ
  PŘEKLADY
JAZYKOVÉ KURSY
  KONTAKTY
    používáme
TradosTransit
Překladatel a tlumočník musí být nejen jazykově, ale i odborně zdatný - to je naše zásada.
Naši externí spolupracovníci jsou v mnoha případech pracovníky vysokých škol a vědeckých ústavů a často pracují přímo v oboru, ve kterém překládají.
  Naše dlouholeté zkušenosti administrativního zpracování, zadávání překladů a koordinace mezi překladatelem a zákazníkem jsou zárukou exaktního dodržení termínů, odborné i jazykové kvality prací.
Agentura Noreco Konse s.r.o. již více než 10 let úspěšně připravuje překlady (tlumočení) pro své spokojené zákazníky.  
  S řadou zákazníků v tuzemsku i zahraničí trvá spolupráce pět i více let. Nespokojený zákazník by neměl důvod spolupráci prodlužovat.